shareNL

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Het is de ambitie van shareNL om de deeleconomie tot volle wasdom te brengen. Binnen de deeleconomie worden bestaande goederen beter benut. Dit gebeurt op buurtniveau waar deelplatformen als Peerby het onderling delen van spullen mogelijk maken, maar ook in toenemende mate in de business-to-business wereld. Door eigendommen beter en dus intensiever te benutten zal de consument productieketens een extra duw in de richting van circulair ontwerpen geven (http://www.sharenl.nl/nieuws/onderzoek/ienm). Vanuit shareNL ondersteunen we het Grondstoffenakkoord omdat we geloven dat de deeleconomie een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de verduurzaming van onder andere consumptiegoederen.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Wij adviseren overheden o.h.g.v. de kansen en uitdagingen van de deeleconomie. En helpen het bedrijfsleven met het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen. Dit doen we in verschillende sectoren (verzekeraars, banken, projectontwikkelaars, nutsbedrijven, fabrikanten, toerisme, logistiek, onderwijs, gezondheidszorg). Wij gaan graag aan de slag met bedrijven en overheden die de deeleconomie als kans zien om de transitie naar een circulaire economie te versnellen.

Meer informatie: www.sharenl.nl

Pieter van de Glind, shareNL