Provincie Gelderland

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Kunststoffen
Maakindustrie
Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Circulaire economie is al een rode draad in veel provinciale kerntaken. We werken aan energietransitie, minder afval, een vruchtbare bodem, duurzame wegen, schoner oppervlaktewater en duurzame groei. Er gebeurt al veel bij bedrijven, overheden en in stad en regio. Maar het kan nog gerichter en sneller als we er samen de schouders onder zetten. Daarom investeert de provincie Gelderland de komende jaren in groene economische groei via vernieuwende business modellen. Met name als het gaat om het ontwikkelen en toepassen van nieuwe biobased grondstoffen en materialen en een veel efficiënter (her-)gebruik en grondstoffen.

Hierbij hebben wij de volgende ambities:

 • Gelderland wil de 1e afvalloze economie in Nederland worden.
 • € 700 mln omzet, 5000 nieuwe banen, 50% minder grondstoffen in 2030.
 • In 2020 hebben de helft van de bedrijven de omslag naar circulair ingezet.
 • In 2020 is het energie- en grondstoffenverbruik met 10% afgenomen.
 • In 2020 zijn wij de proeftuin voor slimme en schone industrie
 • Kringlopen sluiten! Met 3 demonstratieprojecten: natuurvezels, mest en eiwitten

Hiervoor hebben wij januari 2017 een uitvoeringagenda circulaire economie opgesteld met een groot aantal concrete actiepunten, waaronder onze inzet voor het nationale Grondstoffenakkoord.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Wij gaan in Gelderland de circulaire economie aanjagen via de volgende drie actielijnen:

 1. Zelf als opdrachtgever het goede voorbeeld geven, bijvoorbeeld in grond-, weg-, en waterbouw (GWW). Voorbeeld is  de GreenDeal GWW die we recent hebben ondertekend
 2. Efficiënter omgaan met bestaande grondstoffen door bewustwording mkb. Bijvoorbeeld via het ondernemersprogramma Circles.
 3. Ontwikkelen en toepassen van nieuwe biobased grondstoffen. Met een focus op nieuwe toepassingen voor natuurvezels, nutriënten uit mest en plantaardige eiwitten.

Waardeketens zijn niet aan bestuurlijke grenzen gebonden. Daarom werken we al op Oost Nederlandse schaal actief samen met provincie Overijssel en kennispartners in het circulaire netwerk Circles. Voorbeeldbedrijven zijn Interface, Auping, Van Werven Recycling, Gispen en Peeze. Als het gaat om bioraffinage is Wageningen UR onze troef. Vanuit onze regionale kracht geven we actief invulling aan de nationale transitieagenda’s.

Op voorhand zien we in Oost Nederland circulaire en economische kansen voor:

 • Textiel: inzamelen, sorteren, hergebruik en opwaardering van textielvezel
 • Metaal: sluiten van regionale kringlopen voor schroot ten behoeve van ijzergieterijen
 • Kunststof: het recyclen en upcyclen van kunststofafval
 • Papier: het gebruik van bermgras voor papier en karton
 • Nutriënten: terugwinnen van nutriënten uit mest

Michiel Scheffer, gedeputeerde economie, provincie Gelderland