Plastic Soup Foundation

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord

En ik wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda

Kunststoffen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze Transitieagenda

De Plastic Soup Foundation wil een halt toeroepen aan de toenemende verontreiniging van de oceanen en zeeën met plastics. Wij willen voorkomen dat in de toekomst nog meer plastic in zee terechtkomt.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Be aware: De Plastic Soup Foundation vraagt continu aandacht voor de plastic soup via campagnes, nieuwsberichten en social media.

Get educated: Wie zich wil verdiepen in de plastic soup is bij ons aan het goede adres. Zo ontwikkelde PSF in 2016 lespakketten voor basisscholen en het voortgezet onderwijs. Verder werken wij samen met deskundigen, politici, organisaties, universiteiten en bedrijven die een aansluitende missie of visie hebben.

Find solutions: De PSF stimuleert alle mogelijke (innovatieve) oplossingen die helpen om de plastic soup aan de bron te bestrijden. Maatregelen die voorkomen dat plastic in het milieu, water en uiteindelijk in zee terechtkomt hebben wat ons betreft de meeste impact. Denk hierbij aan het terugdringen van single-use consumentenplastics, de ontwikkeling van een Plastic Footprint voor bedrijven maar ook installaties die op een slimme wijze plastic afvangen in rivieren.

Maria Westerbos, the Plastic Soup Foundation.