PACE

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Kunststoffen
Maakindustrie

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

PACE Business Partners zet zijn brede en diepe kennis van de chemische, materiaal en maakindustrie in om innovatie te realiseren en te versnellen, een belangrijk speerpunt hierin is de harmonisatie van mens, product en milieu. PACE werkt als consultant samen met bedrijven en overheden op inhoudelijk en strategisch niveau, waarin het ondersteunt in idee- en visievorming, ontwikkeling en uitvoering. Daarnaast start PACE zelf ondernemende initiatieven of in de kunststoffen en maakindustrie met een sterke focus op duurzame en circulaire initiatieven. Wij geloven dat de impact op duurzaamheid en circulariteit gemaximaliseerd kan worden door te focussen op het herontwerpen van materialen, producten en haar waardeketens en willen een versnelling teweegbrengen in deze transitie.  

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

PACE heeft gedetailleerde kennis en een uitgebreid netwerk van experts in verschillende product- en materiaalsegmenten. Wij doorzien complexe uitdagingen vanuit een sterke technische achtergrond en combineren dit met strategische en langere termijn motieven, en vice versa. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in het realiseren van radicale innovaties en opschalen van lokaal naar mondiaal.

PACE draagt concreet bij door:
+ Innovatieproces
> Het verbinden van partijen in een waardeketen en/of het verbinden van verschillende waardeketens om zo multi-complexe uitdagingen aan te pakken.
> Het verhogen van de effectiviteit en snelheid van ontwikkelprocessen door het hanteren van een pragmatische aanpak.
> Het ontwikkelen van holistische ideeën en visies vanuit een design thinking achtergrond.
> Het opzetten van start-ups in de materiaal- en maakindustrie.

+ Product- en materiaalkundige kennis
> Evaluatie impact en effect van product- en materiaalinnovaties op het systeem.
> Ontwikkeling van (her)ontwerp van productsystemen.

Rick Passenier, PACE