Merosch

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Komen tot gezonde en energie neutrale gebouwde omgeving waarbij hergebruikte blijven worden, afvalstromen geminimaliseerd en winning van nieuwe grondstoffen, en daarmee aantasting van de natuur, tot een minimum wordt beperkt.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Alle projecten die we doen hebben als uitgangspunt gezond en energie neutraal. Sinds kort zit daar ook de circulaire doelstelling t.a.v. materiaal gebruik bij.

Ronald Schilt, Merosch