Masters that Matter

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Kunststoffen
Maakindustrie
Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Met Masters that Matter zetten we ons in voor oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Afval (grondstoffen dus) zijn hiervan een belangrijk deel. Inmiddels zijn we met Community Plastics  (plastic grondstof) een project naar realisatie aan het brengen en werken we met Trap&Hap (voedselafval) een nieuw project uit.

Het zijn vaak eenvoudige ogende oplossingen, maar de kracht zit hem in de genuanceerde betrokkenheid van de burger. Masters that Matter gelooft dat innovatie via de burger loopt en niet top down via multinationals; het is uiteindelijk de burger die zal moeten begrijpen dat anders handelen cruciaal is en daarom richten wij ons op projecten die die burger helpen bij dit proces.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Met Masters that Matter zoeken wij naar middelen/producten/organisatievormen om de burger te ondersteunen bij de transities die zij doorlopen naar een circulaire economie. Wij ondersteunen en voeden daarmee “de kracht van de massa” en willen zo de innovatie van onderaf stimuleren en burgers een cruciale rol geven in de verandering en ze zelfs de mogelijkheid geven de verandering te sturen en mede in te vullen.
Wij geloven erin dat verandering alleen kan landen als de burger er zelf in gelooft.

Frans Taminiau, Masters that Matter