Lightronics bv

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Maakindustrie

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Lightronics gaat voor haar armaturen een MKI (milieu kosten indicator) getal berekenen en vanuit het MKI meerdere strategieën uitvoeren om de circulariteit te bevorderen. Lightronics heeft de ambitie om in 2021 het laagste MKI getal te hanteren voor haar armaturen op de Nederlandse markt. In 2025 wil Lightronics haar (afval) goederenstroom voor 50% circulair hebben en in 2030 voor 75%.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Lightronics wilt haar ervaringen en kennis delen die zijn opgedaan met het uitvoeren van de negen strategieën om de circulariteit te bevorderen. Deze negen strategieën zijn door het OVLNL (stichting openbare verlichting Nederland) opgesteld en zal naast circulariteit, ook innovaties en werkgelegenheid bevorderen.

Dirk Brands, Lightronics bv