Homie B.V.

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Maakindustrie

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Homie is een aan de TU Delft gerelateerde start up en stelt wasmachines (en later het gehele scala aan witgoed-apparaten) ter beschikking van de consument op basis van een Pay-Per-Use systeem. Hiermee creëren wij een verdienmodel voor onze organisatie om onze ultieme doelstelling te bereiken, namelijk om de witgoedsector naar een circulair business model te helpen/begeleiden/dwingen.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

De ultieme doelstelling van Homie is om de witgoedsector van het huidige lineaire business model stap voor stap naar een circulair business model te helpen/begeleiden/dwingen. Dit is een ambitieuze doelstelling die wij allereerst proberen vorm te geven door de ontwikkeling van een Pay-Per-Use systeem voor witgoed-apparaten, de consument krijgt de beschikking over een product in de vorm van een service. Wij streven ernaar de verantwoordelijkheid voor de ecologische voetafdruk van de apparatuur bij de producent te leggen.
Wij zijn bezig om een Impact Group te formeren, om gezamenlijk mogelijkheden te scheppen om onze doelstellingen op termijn te realiseren. Opgericht in Delft als een off shoot van de TU fungeert de Metropool Regio Rotterdam Den Haag als testmarkt voor Homies diensten. In de loop van 2018 /2019 hopen wij onze diensten in geheel Nederland aan te bieden. Testen in Zweden en Duitsland staan voor 2018 gepland.

Paul Dekker, Homie B.V.